Od saveznistva do izolacije

1945-1950god.

p2.JPG (32091 bytes)
 

     Jos tokom Drugog svetskog rata, od saveznicke pomoci formirane su dve tenkovske brigade pri NOVJ. Bile su to Prva i Druga tenkovska brigada, koje su dale znacajan doprinos u zavrsnim borbama za oslobodjenje zemlje. Na kraju rata obe brigade su se nasle na sevorozapadnim prostorima Jugoslavije. Prva tenkovska je krajem maja 1945, bila na sirem podrucju Trsta, a 17. maja iz Zagreba je upucena i Druga tenkovska brigada, koja je efektno promarsirala kroz Trst 21. maja, da bi se zatim locirala u podrucju Vipavske doline. Nakon podele sporne teritorije Trsta, na dve zone A (po angloamerickom upravom) i B (jugoslovenska uprava), 2 tenkovske brigade se od 11. juna uvece, povlace i to Prva u Staru Vrhniku, a Druga u Postojnu, odnosno Ljubljanu. Jos pre ovih dogadjaja (7-19maja) doneta je odluka o formiranju tenkovse armije, na osnovu pozitivnih iskustava sa tenkovskim brigadama i uticaja sovjetske doktrine. Osnova za formiranje ove armije bile su dve postojece tenkovske brigade, koje su prerasle u divizije nakon prikljucenja od po jedne motostreljacke i artiljerijske brigade. Tako je 2.tbr (sada divizija) u svoj sastav primila 11.dalmatinsku brigadu, a u sastav Prve tenkovske divizije usla je 2. motostreljacka brigada. Neke manje pripreme su izvodjenje i za formiranje 3.td, ali se od toga odustalo. Od ostalih samostalnih tenkovskih jedinica, koje su bile u sastavu JA, kao i vece kolicine tehnike zaplenjene u zavrsnim operacijama, formirane su 3., 4. i 5. samostalna tenkovska brigada. Tokom juna i jula 1945.god. formirane su i ostale jedinice armijskog nivoa. Krajem jula pored dve tenkovske divizije u sastav Prve tenkovske armije ulazile su i po jedna tenkovska, artiljerijska, motostreljacka, protiv-avionska, motomehanizovana (art.) i inzinjerijska brigada. Formacija i organizacija armije pocivali su na sovjetskim resenjima modifikovanim prema vlastitim materijalnim mogucnostima. Za razliku od sovjetskih tenkovskih armija, koje su bile cisto operativne jedinice, jugoslovenska ten. armija je objedinila i sve ostale komponente bitne za funkcionisanje OMJ: Remontne i transportne kapacitete, skolstvo i ostalo. Tako su u sastav Tenkovske armije ulazili tehnicko skladiste i Centralna teh. radionica.

.....Krizna situacija na granici sa Italijom uslovila je da skoro kompletna tenkovska armija bude bazirana na pravcu prema Trstu, mahom u garnizonima Vrhnika, Vipava, Ilirska Bistrica, Domzale, Kranj i dr. Kako je i u susednoj Grckoj bilo krizno stanje, 12. jula 1945. Druga tenkovska divizija dobija naredjenje za prebaziranje u Skoplje. Vec je u avgustu jedna tenkovska ceta 2.tbr upucena u Djevdjeliju, gde je ostala duze vreme. Tenkovska armija je imala brojne probleme. Jedan od najvecih je bio i nedostatak kvalitetnog oficirskog i vojnickog kadra. Samo je mali broj oficira skolovan za rod oklopnih jedinica, a jos manji broj je imao i prakticna iskustva. Situaciju nimalo nije olaksavala cinjenica da uslovi smestaja ljudstva i tehnike bili potpuno neadkvatni. Nedostajalo je vozaca, raznih specijalista, a nepremostiv problem je bio i nedostatak delova za trofejnu tehniku.

.....Jula 1945. god. u tenkovsku armiju je upucen sovjetski pukovnik Ktitorenko u svojstvu savetnika. U svome referatu on je analizirao stanje i predlozio resenja. Smatrao je da je za Jugoslovene vazno postojenje tenkovske armije u moralno - politickom pogledu, ali da je postizanje realne bojeve snage ove armije, zapravo problem na drzavnom nivou, koji je prelazio nadleznost i mogucnost komande tenkovse armije. Predlozio je rasformiranje armije i divizija u korist nastajanja kompletnijih tenkovskih brigada, koje bi bile dodeljivane armijama kopnene vojske. Puk. Ktitorenko je smatrao da Prva tenkovska armija sa postojecim snagama ne moze ispuniti zadatke, zbog osobenosti jugoslovenske teritorije, raspolozivog broja tenkova, nedostatka sredstava veze, neiskustva u komandovanju velikim tenkovskim formacijama, nedostatka kadra, lose zeleznicke mreze i transportnih sredstava. Pored mnogo predloga (po pitanju organizovanja i obuke kadra, odrzavanja i evidentiranja tehnike itd) zapisao je da su na raspolaganju 143 ispravna tenka, a da se ocekuje isporuka jos 65 tenkova T-34. Cak i izvestaji svemocne OZN-e, nisu bili optimisticni. Vojnicko i politicko stanje u armiji je ocenjeno kao ''lose", uz ocenu da je kadar iz "tenkovske brigade iz Italije, da ima dosta kadra iz bivse NDH, a da je obucenost vojnika "vrlo slaba" Problem su i nepismeni "Siftari", ali nedostatak delova, narocito za engleske tenkove.

Stroj Druge tenkovske brigade

 

.....Uporedo sa ovim naporima radilo se i na skolavanu kadra, pa je na osnovu ranije datiranog naredjenja, sredinom 1945.god., sa radom je zapocela TOS (Tenkovska oficirska skola), koja je trebala da vrsi prekvalifikaciju i doskolovanje oficirskog kadra u trajanju od sest meseci. Novembra 25., svecano je postrojena i prva klasa TVU (Tenkovskog vojnog ucilista), ciji je zadatak bio dvogodisnje skolovanje oficira tenkovskog roda. Jezgro oko kojeg je formirano TVU, nastalo jejos izdvanjem jedne tenkovske cete i radionice iz sastava 2.tbr odmah po pristazanju u Beograd marta 1945.god. Nastavnicki kadar su dobrim delom cinili oficiri bivse Kraljeve vojske, a rukovodeci kadar je bio partizanski, pa su bile ceste nesuglasice. Pocetkom 1946. god, TOS i TVU su objedinjeni pod imenom Tenkovska oficirska skola i uciliste JA. Pocetna lokacija na Banjici, nije pruzala potrebne uslove, pa je ova ustanova 20.septembra 1946.god. preseljena u Belu Crkvu.
.....U avgustu, komanda Prve tenkovske armije je prebacena u Beograd. Ubrzo, u oktobru gubi svoga komandanta generala Petra Drapsina, koji je 2. novembra preminuo nakon komplikacija nastalih samoranjavanjem nekoliko dana ranije. Nesto kasnije njegovo ime su poneli TVU i Centralna tehnicka radionica. U tom periodu se i definitivno odustaje od u svakom pogledu, preambiciozno zamisljene tenkovske armije. Formirana je Komanda tenkovskih i motorizovanih jedinica (KTMJ), pod cijom komandom su presle Prva i Druga tenk. divizija. Ova nova komanda je bila podcinjena nacelniku Generalstaba sve do njenog postojanja, do 1952.god.

.....Pocetkom 1946. nakon pristizanja 66 tenkova T-34, kojim je prenaoruzana 5.tbr, formirana je i nova 6.tbr, koja je samo delimicno opremljena. Prema podacima iz monografije o 211.okbr, po formiranju 6.tbr je imala 2 tenka nemackog porekla, a nesto kasnije iz 1.tbr su joj dodeljena 25 tenkova Stjuart, 3 blinde (AEC), 2 polugusenicara, 2 terenska vozila, 2 putnicka automobila, 6 pokretnih radionica, 23 kamiona i 3 motocikla.

 

.....Pocetak 1946. je doneo i nove vojno - politicke probleme oko sporne teritorije u oblasti Trsta. Nakon koncetracije Saveznickih snaga u toj oblasti i nagovestaja da status Trsta moze biti promenjen bez pregovora, 2.tbr sa tenkovima T-34, koja je bila locirana u Makedoniji, je ekspresno upucena na drugi kraj zemlje u sastav 1.td u Sloveniji. Pokret je izvrsen u najvecoj zurbi u periodu od 8 do 14 februara, a prvi tenkovi su u Donjem Logatecu bili vec 12. februara. Komanda divizije je bila u Kranju, 1.tbr u Vrhnici i 2.tbr. u Skofjoj Loki. Marta 1947. od snaga 1.tbr i 2.mtbr, formiran je Motomehanizovani puk, koji je u periodu 29. aprila - 1.maj po esalonima usao u zonu B, kao "Jugoslovenski odred" u toj zoni. Puk je cinio po jedan tenkovski i motodesantni bataljon, stab puka sa stabnom cetom, transportni vod, mehanicka i intedantska radionica. Glavnina je rasporedjena u Kopru, desantni bataljon i radionica u sanatorijumu Valdatre i po jedna tenkovska i desantna ceta u Dekani. Nakon sporazuma u Parizu iz septembra 1947. snage puka (odred STT, cest naziv) su premestene na nove pozicije. Angazman jugoslovenskih OJ u periodu 1945-47. u zoni Trsta su prvi primeri upotrebe tenkova kao poluge za ostvarenje politickih ciljeva, koji je nazalost primenjen jos mnogo puta.

.....Najveci problem tog perioda,  bila je izuzetna heterogenost tehnike. U upotrebi  je bilo  11 modela tenkova, 7 modela samohodnih orudja i 10 modela oklopnih automobila, a za koje su koriscene zargonske umesto originalnih oznaka, najcesce po proizvodjacu ili tipu motora. Stanje se moze videti u donjoj tabeli. Kao armija koja je nastala u ratu, a zatim pomagana isporukama saveznika sa dve strane, JA je imala u naoruzanju sarenilo modela kao malo koja druga armija u istoriji. Od pet posleratnih tenkovskih brigada, tri su bile formirane od trofejne ratne tehnike. Kako je za sile Osovine, Balkan uglavnom bio drugorazredno ratiste, gde su uglavnom izvodjene protivgerilske operacije, nije bilo vecih oklopnih jedinica, osim, naravno u Aprilskom ratu. Uglavnom su to bile jedinice ranga voda, cete, najvise bataljona, ali uglavnom opremljene tehnikom zaplenjenom od Francuza, Poljaka, Sovjeta ili kasnije Italijana. Na prostorima Jugoslavije duzi vremenski period su bile aktivne 12. ceta za specijalnu namenu, 1. bataljon 202.oklopnog puka i oklopna jedinica 7.SS divizije "Princ Eugen". Manje oklopne jedinice su bile u sastavu pojedinih pesadijskih divizija. Pojedine policijske jedinice, zaduzene za protivgerilsku borbu su u svome sastavu imale tenkove. Tako je krajem rata od 5.policijske oklopne cete zaplenjeno najverovatnije 5 tenkova T-34/76. U kasnijem periodu rata na jugoslovenskom prostoru pojavljuju se i modeli tenkova Pz.Kpfw I, II, III i IV, kao i samohodni topovi. Tehnicka sredstva ovih jedinica, ako nisu u zavrsnim borbama izvucena i predata Saveznicima, mahom su zavrsila u rukama boraca JA. Po nekim izvestajima na kraju rata se u rukama partizanskih boraca naslo oko 350 oklopnih vozila, svih tipova, racunajuci i vozila isporucena od Sovjeta i Britanaca.

.....Na osnovu medjudrzavnoga sporazuma sa vladom SSSR-a iz juna 1946.god., nabavljeno je 308 tenkova T-34 i 52 samohodna orudja SU-76, sto je i isporuceno tokom 1947. Pored ovoga isporuceno je i 25 pokretnih radionica tipa A, 8 tipa B, 30 motora V-2-34, 30 menjackih kutija, 20 glavnih kvacila, 20 pumpi za gorivo, 50 nisanskih sprava itd. Tenkovi i ostala sredstva su vozovima stizali u Pancevo, sto je do raspada SFRJ bila glavna tacka prijema za svu novu tehniku. Kao i ranije tokom isporuka sovjetske tehnike, bilo je mnogo nedostataka: Samo 50% tenkova je imalo elektricno pokretanje komandirske kupolice (sto je govorilo da su novije proizvodnje sa kraja rata), 25% akumulatora nije bilo ispravno, na jednom tenku je pukao blok motora, isporucene rezervne cevi topova  bile su kalibra 76mm, a pokretne radionice nekompletne. O ovome je u Narodnoj skupstini 28. decembra 1950, govorio i Tito, pri cemu je "naveo nekoliko primera nesolidnosti tih isporuka". Novi ugovor od 30.juna 1947 nije do kraja realizovan, usled prekida svih odnosa sa SSSR-om 1948.god. Do raskida odnosa sa istocnim blokom JA je po pitanju oklopne tehnike primila oko 425 tenkova T-34 - sto je zbir tenkova 2.tbr, - minus ratni gubici, + nekoliko zaplenjenih, + 66 tenkova iz 1946 i + 308 iz 1947. Ove isporuke su bile od velikog znacaja za unifikaciju modela. Zahvaljujuci ovim isporukama povucen je jedan deo trofejne tehnike, a skoro sve tenkovske brigade su prenaoruzane. Tenkovima T-34, su bile naoruzane 1,2,3,5 i deo 6.tbr., zatim deo skolskog bataljona. Trofejna tehnika je zadrzana kod 4.tbr (pojedina sredstva do 1953.god), u mesovitom bataljonu TVU, kod samostalne cete oklopnih automobila i mozda u nekim samohodnim jedinicama. Plan iz avgusta 1948. je predvidjao da se tenkovima T-34 popune 1. i 2. tenkovska divizija , zatim samostalna 4.tbr kao i planirana 7.tbr. Prva divizija je za svoju 1. i 2.tbr trebala dobiti po 65 tenkova, plus 3 za komandu divizije. Druga divizija je za svoju 3.tbr trebala dobiti 65 tenka plus 3 za komandu divizije. Cetvrtoj samostalnoj brigadi je islo takodje 65 vozila, a 4. Gardijskoj diviziji 7 tenkova. Preostalih 35 tenkova su isli u konzervaciju do formiranja 7.tbr Plan je predvidjao i povlacenje 41 ratnog tenka iz 2.tbr, na generalni remont, nakon cega bi od ove kolicine 30 bilo dodeljeno 7.tbr, a 11 skolskom bataljonu TVU. Svi tenkovi Stjuart su koncetrisani u 6.tbr u Sarajevu. Od samohodnih orudja SU-76 popunjena je Mehanizovana art. brigada (36 kom) i mehanizovani art. divizioni 1.td (12 kom) i 2.td (8 kom). Od samohodnih orudja americkog i trofejnog porekla trebalo je formirati jednu skolsku cetu.

 

T-34 iz 2.tbr iz Skoplja na paradi u Beogradu 20.10.1945.g.

 

.....U posleratnom socijalistickom zanosu, deo trofojnih oklopnih vozila isporucen je Albaniji. Naime, odlukom Vrhovne komande, a na molbu albanskog rukovodstva odluceno je da Jugoslavija u okviru svestrane pomoci, pomogne i u stvaranju tamosnjih OJ. Odluceno je da se isporuce starija vozila tenkovi Hockis i Fiat, samohodna orudja STUG III i tankete Fiat-Ansaldo. Sva vozila su svojim karakteristikama odgovarala planinskom zemljistu Albanije. Nakom temeljnog remonta u Mladenovcu pet ceta sa po deset vozila (po ediciji Razvoj OS SFRJ, ali autor B. Dimitrijevic u knjizi o razvoju OJ JNA iznosi podatak o 21 oklopnom vozilu i 1.660 komada municije, sto je svakako realnije)su vozovima upucena u Makedoniju, odakle su svojim hodom presla u Albaniju i upucena u okolinu Tirane, gde su 28. septembra 1946. i pristigli. Pored oklopa isporucena su i orudja podrske, transportna sredstva i dr. Jugoslavija se pobrinula i oko obuke koja je trajala 6 meseci, da bi se nakon primopredaje nase ljudstvo vratilo u zemlju 1947. god. U TVU su se skolovale u okviru II i III klase po 30 polaznika iz albanske armije. Takodje jedna klasa bugarskih podoficira je skolovana u SRO. Pored principijelnog stava i osude Izraela u kasnijim Arapsko - izraelskim ratovima, poznato je da je Jugoslavija podrzavala nastanak ove drzave i to ne samo verbalno, vec i konkretnim isporukama oruzja. Pored organizacije isporuke Mesersmita 109, Jugoslavija je isporucivala i svoje viskove oruzja. Za sada nema detaljnijih podataka, ali izmedju ostaloga isporuceno je 10 tenkova Hockis, sto su trebali biti prvi tenkovi izraelske armije.

 

..... Sukob sa SSSR-om i ostalim zemljama "Istocnog" bloka zvanicno je objavljen donosenjem Rezolucije Informbiroa 28. juna 1948.god. Sukob se naslicivao jos ranije, pa je Generalstab vec 14. maja izdao naredjenje o prenumeraciji svih jedinica, od armija pa do samostalnih bataljona. Cilj promene je bio prikrivanje rasporeda i lokacija jedinica, koji su dobro bili poznati usled brojnog prisustva sovjetskih instruktora u ranijem periodu. Krajem leta 1948. prenumerisane su i postojece tenkovske brigade, tako da je: 1.tbr postala 268, 2.tbr - 232, 3.tbr. - 243, 4tbr - 203, 5.tbr - 252 i 6.tbr - 211.Prekidom saradnje armija je dospela u tesku situaciju po pitanju daljeg opremanja. Sovjetski instruktori povucenu su tokom juna 1948 g., a prekinuto je i skolovanje velikog broja nasih tenkista u sovjetskim vojnim skolama. Kako nije bilo domace proizvodnje dovedeno je u pitanje i tekuce odrzavanje postojecih vozila. Za odrzavanje i remont oklopnih vozila na raspolaganju je bilo nekoliko radionica, a u najznacajnijoj u Mladenovcu do 1950.god, osvojena je i proizvodnja vecine delova za T-34. Poneseni tim uspehom, vojne vlasti odlucuju se na osvajanje proizvodnje tenka. Rezultat velikih napora i entuzijazma  bio je neuspela kopija T-34, Vozilo A(Tip A). Nakon usloznjavanja vojno-politicke situacije 1948. mnoge su jedinice dislocirane. Duboka pozadina  najednom je postala linija moguceg fronta. Tako je naprimer Tenkovsko vojno uciliste u Beloj Crkvi bilo samo nekoliko stotina metara od rumunske granice, pa je ubrzo premesteno u Banja Luku.Tadasnje OMJ su tezisno bile koncetrisane prema Italiji i Grckoj, pa je 4.tbr iz rezerve VK iz Osijeka upucena u Jajince nadomak Beograda za sprecavanja iznenadne agresije odnosno potencijalnog vazdusnog desanta. Sredinom 1949. od raspolozivih jedinica (tenkovskih divizija) formirani su 4. i 9.mehanizovan korpus, u koje je usla vecina oklopnih sredstava sem nekoliko manjih jedinica pri 4.gardijskoj diviziji. Po planovima planirano je formiranje tri korpusa, ali nakon prekida isporuka iz SSSR-a, na podrucju Pete vojne oblasti na osnovu 1.tenkovske divizije formiran je 4. mehanizovani korpus, sa komandom u Sisku (koji je bio nesto slabiji sa 2 tbr) i u trecoj vojnoj oblasti 9.mehanizovani korpus (na osnovu 2.td), sa komandom u Skoplju. Planirani Treci mehanizovani korpus (divizija?) nikada nije formiran, a trebao je pokrivati oblast centralne Srbije. Nagla promena vojno - politicke situacije, nalagala je vecu koncetraciju oklopnih jedinica na severoistoku zemlje, koji je sada bio ugrozen od bivsih saveznika. Zbog toga su dobrim delom jedinice IV korpusa sa ranijeg tezista u zapadnoj Sloveniji izmestene u Hrvatsku. I pored svega centralni deo zemlje je ostao bez adekvatnih oklopnih jedinica sve do reorganizacije iz 1950. Jedna od vecih novina je bila i ta da je ukinuta motorizovana brigada, koja je bila u diviziji, a bataljoni su dodeljeni tenkovskim brigadama. Na taj nacin poboljsana je obuka i sadejstvo pesadije i tenkova, a komande su imale vise slobode u upotrebi samostalnih t. brigada, koje su imale svoju pesadiju. Mehanizovani korpusi su bile jedinice od operativnog znacaja i nivoa. Bili su udarna snaga armija, kojima su dodeljeni, pa je njihovoj gotovosti posvecivana velika paznja. Korpusi su bili samostalni i u pozadinskom smislu sa vlastitim remontnim kapacitetima i skladistima goriva, maziva, ubojnih sredstava i ostalog. Pod Komandom tenkovskih i motorizovanih jedinica (KTMJ)ostala je Centralna ten. radionica u Mladenovcu (za generalni remont), Centralno skladiste na Palama i Tenkovski skolski centar u Banja Luci. U nadleznosti KTMJ bila je i centralizovana raspodela goriva, maziva i municije.

.....Usled prekida isporuka oklopnih sredstava iz SSSR-a korpusi nisu mogli biti ojacani do planiranog nivoa, koji je predvidjao prerastanje t.brigada u divizije, pa su sredinom 1950. god. m. korpusi nanovo preformirani u divizije. U sustini komande meh. korpusa su svedene na komande divizija, a manje organizacijske promene dozivele su i operativne jedinice. Tako dobijene, dve tenkovske divizije sa novom numeracijom (20. i 26.) imale su po dve tenkovske brigade, i pokrivale su najosetljivije operativne pravce. Formirana je i nova oklopna divizija (17.td) u Kragujevcu, u ciji sastav su usle 203.tbr iz Smedereva i 252.tbr, koja je iz Velesa presla u Obrenovac, a zatim u Kragujevac.Promenjena vojno-politicka sutuacija uslovila je da se oklopne jedinice dislociraju vise unutar zemlje, pa je 64. samohodni divizion iz Petrinje prebacen u Capljinu, 115.samohodni puk iz Srema u Kragujevac, odnosno u Smederevsku Palanku. Kako je smatrano da je ugrozen i primorski deo u Capljini je formirana 219.tbr., a na Korculi ceta OA. Vredi spomenuri i da je februara1951. KTMJ preformirana u Upravu TiMJ.

.....U periodu od 20. septembra pa do 2. oktobra u Sumadiji su odrzani veliki manevri, koje je nadgledao i J. B. Tito. Najznacajniju ulogu su imale OMJ, a zamisao vezbe je predvidjao proboj pozicione odbrane neprijatelja od strane tenkovskih jedinica i zatim, uvodjenja pokretne grupe OJ u otvorenu bresu, a koja se morala spojiti sa desantom u pozadini fronta.
.....I pored velikih napora vlastitim snagama nije se moglo daleko stici pa je krajem ovog perioda politicko rukovodsto socijalisticke Jugoslavije nacinilo za mnoge neocekivan korak - vojno - ekonomsko zblizavanje sa kapitalistickim zapadom.
Modeli oklopnih vozila u upotrebi pod Komandom tenkovskih i motorizovanih jedinica, 1948. god.
Tenkovi Samohodna orudja Oklopni automobili
Oznacen kao Originalna oznaka Oznacen kao Originalna oznaka Oznacen kao Originalna oznaka
T-34 T-34 (SSSR) SU-152 SU-152(SSSR) BA-64 BA-64 (SSSR)
Stjuart M3 nekoliko verzija (Velika Britanija) SU-76 SU76(SSSR) AEC mk.II AEC mk.II (V. Britanija)
Ford-Sinjet TKS (Poljska tanketa) M-7 M-7(USA) Ford Daimler Dingo (Nemacka)
Mark II PzKpfw II, uglavnom modela D i F (Nemacka) Kadilak M-8 Scott(USA) Panhard Panhard 178? (Francuska)
Majbah verovatno PzKpfw III (Nemacka) Ferdinand Verovatno Marder modeli(Nemacka) Horh Stayer ADGZ (Austrija)
Mark IV PzKpfw IV, model F1,G i H (Nemacka) Mark III Stug III modeli F8 i G(Nemacka) Majbah 8,5t Sdkfz 231(Nemacka)
Hockis Hochkiss H39 ili H35 (Francuska) SPA 13t Semovente 75/18(Italija) Majbah 5,5t Sdkfz 221 ili 222(Nemacka)
Skoda Skoda PzKpfw 38(t) (originalno cehoslovacki LT-38) SPA 7t Fiat SPA661 (Italija)
SPA 15t Carro Armato M13/40 ili M14/41 ili M15/442 (Italija) SPA 5t Autoblinda AB-40/41 (Italija)
SPA 7t Carro Armato L6/40 (Italija) Lancia Lancia IZM (Italija)
Fiat-Ansaldo Carro Veloce CV35, kasnije L3/35 (Italija)
 
 

Pocetna   strana