Tanketa Skoda  T-32

 

 

   Tankete su bile laka oklopna vozila mase do 4t, sa jednim ili dva clana posade i lakim oruzjem koje se sastojalo od 1-2 mitraljeza ili od jednog topa. Prvi primerci nastali su u Velikoj Britaniji 1925 god.i ubrzo veliki broj zemalja prihvata novi trend (narocito nakon nastanka legendarnog modela tankete Carden Loyd mk VI ) i razvija sopstvene modele. Tankete su mahom pripadale konjickim divizijama i zbog svoje male siluete i solidne prohodnosti bile su koriscene za izvidjanje, uspostavu borbenog dodira i sl.

.....Jugoslavija je pocetkom tridesetih imala dve konjicke divizije. Svaka divizija je bila sacinjena od 2-3 konjicke brigade sa po 2 puka, jedan artiljerijski divizion, biciklisticki bataljon i ostale pratece jedinice. Planirano je da svaka divizija dobije po jedan motorizovan puk u cilju delimicne motorizacije. Za pocetak je valjalo nabaviti lake tenkove ili tankete kakve je obicno koristila konjica. Postojao je velik izbor razlicitih verzija za ovu namenu. U tom cilju tokom 1933/34 testirano je nekoliko modela cehoslovackih i poljskih tanketa. Prvo je tokom februara 1933. god testirana poljska tanketa TK-3, a zatim u julu Pragin model Tancik Vz.33, da bi oktobra iste godine testiran Skodin model MU-4/I. Skodino vozilo se nije najbolje pokazalo, i to najvise zbog cestih problema sa motorom. Takodje i ostala dva testirana modela nisu ostavila povoljan utisak. Nakon neuspele prezentacije tanketa MU-4, je vracena na doradu, kada je ugradjen novi jaci motor od 40ks, a izveden je i niz manjih modifikacija. Ovaj model je ponovo prezentovan Jugoslaviji u periodu 20-31. oktobra 1934. god. Iako su mnogi nedostaci otklonjeni, ipak jugoslovenski vojni vrh nije narucio ovo vozilo. Nakon ovih neuspeha, Skoda zapocinje razvoj potuno novog modela, bolje oklopljenog i naoruzanog topom 37mm, ciji je prototip dovrsen sredinom 1935. god., pod oznakom S-I-d. Iste godine nova tanketa je predstavljena jugoslovenskoj delegaciji, koja je imala niz primedbi. Nakon otklonjenih primedbi, konacno 30. juna 1936. god., izmedju Ministarstva vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije i firme Skoda, potpisan je ugovor vredan 5.930.920 kruna, za isporuku 8 tanketa S-Id. Po ugovoru tankete su morale biti isporucene u narednih 11 meseci, ali su isporuke kasnile: vozovi sa tanketama su krenuli 14 i 25 avgusta 1937.god.
.....Vec tokom prve godine uocene su odredjene slabosti isporucenih vozila. Kako su u proseku u prvoj godini presle po 2.000km, dolazilo je ucestalih kvarova na hodnom delu, te su pojedina vozila bila i na visemesecnim popravkama. Zarad resenja problema dosao je tim skodinih fabrickih mehanicara, koji je nakon duzeg rada otklonio vecinu nedostataka. Nameravano je da se tankete intezivno ispituju, a da se u 1939 god. naruci veci broj za opremanje jedne konjicke divizije. Nakon pocetnih iskustava, jugoslovenski vojni vrh je zahtevao od Skode razvoj bolje oklopljenog i naoruzanog vozila. Na osnovu ovih zahteva razvijena je tanketa S-I-j (j-jugoslavsky), ciji je prototip dovrsen sredinom 1938. god. Prototip (kasnije oznacen kao T-I-d) je za razliku od Skode S-I-d imao top A-9 od 47mm, a ceona oklopna zastita je sa 22 povecana na 30mm, a na bokovima sa 12 na 15mm. Prototip je jugoslovenskoj vojnoj delegaciji sa gen. Josifovicem na celu, prezentovan marta 1939god., kada je on izjavio da je Jugoslavija zainteresovana za 108 tanketa. Hitlerova okupacija Cehoslovacke  je omela eventualne dalje isporuke.
.....Od isporucenih vozila formiran je eskadron brzih bornih kola, sacinjen od 4 voda sa po dva vozila (po nekim izvorima 2 voda sa po 4 vozila). Eskadron je imao komandira eskadrona, 4 vodna oficira, 14 narednika i podnarednika, 14 kaplara i oko 70 vojnika. Organizacijski ovaj eskadron je bio direktno podcinjen Komandi konjice, ali je zbog obuke bio u sastavu tenkovskog bataljona u Beogradu, gde se nalazio do februara 1941. god. Uoci rata ova jedinica prebacena je u Zemun u sastav Dunavskog dopunskog puka, koji je pripadao konjickoj skoli. Tu je primio i vod oklopnih automobila, 2 Berliet i 1 SPA, koji su poticali jos iz prvog svetskog rata.
Skoda S-I-d
Tanketa Skoda na jesenjim manevrima 1940.god.
                                                      

      Tankete Skoda su u Vojsci Kraljevine Jugoslavije oznacene kao brza borna kola T-32, a medju vojnicima bile su poznate kao Skoda SID (Zbog oznake S-Id). Brza borna kola T-32 koriscena su u vezbama gde je isprobavana nova formacija konjickih jedinica i sadejstvo izmedju oklopnih vozila i konjice. U uputu za upotrebu oklopnih jedinica iz 1938 god. predvidjana je i upotreba ovih tanketa. Ova vozila su u borbi predstavljala brz i pokretan cilj, niske siluete, a zahvaljujuci maloj tezini mogle su savladati vodene prepreke i prirucnim sredstvima. Planirano je da se ova vozila koriste za sledece zadatke: Izvidjanje po bokovima neprijateljskog rasporeda; eventualno za zauzimanje vaznih tacaka, ali uz sadejstvo ostalih jedinica; za dejstvo po bokovima i pozadini neprijatelja uz sadejstvo drugih jedinica i na poznatom terenu; kao vatrena rezerva. Brza borna kola mogla su biti koriscena kao prethodnica. Dva vozila (Jedan vod) su isturana napred, a ostatak je komandant prethodnice zadrzavao kao rezervu. U sastavu zastitnice Skode su trebale napadati bokove neprijatelja i ometati njegovo nastupanje. Znaci taktika upotrebe ovih vozila je prdvidjala skoro iskljucivo napad na bokove neprijatelja, po mogucstvu uz faktor iznenadjenja. Trebalo je maksimalno iskoristiti prednosti niske siluete, brzine i dobrog topa, a minimizovati nedostatke: slab oklop i dvoclana posada. Frontalna upotreba je predvidjana samo ako je neprijatelj iznenadjen i obezbedjena snazna artiljerijska i pesadijska podrska. U nacelu vatra je otvarana sa mesta, a iz pokreta se moglo dejstvovati mitraljezom. Top A-3 kalibra 37mm je mogao dejstvovati protiv mitraljeza na daljinama do 1000m. Tenkove zasticene ceonim oklopom   30mm unistavao na daljinama do 500m. Lake tenkove kao naprimer nemacki PzKpfw I (Oklop 13mm) i PzKpfw II (Oklop 14,5mm) mogao je unistiti i sa preko 1000m. Teze nemacke tenkove PzKpfw III i IV mogao je unistiti sa daljina 300-600m, zavisno od modela. sto je bilo pristojno za to vreme. Posto je po pravilima upotrebe napad planiran uvek sa boka, onda je daljina unistenja tezih tenkova bila i do 800m. Smatra se da je top A-3 bio jedan od najbolih PT topova tog perioda. 

     Eskadron brzih bornih kola ( 8 vozila Skoda S-Id) nalazio se u Zemunu tokom 6-10. aprila sa zadatkom odbrane aerodroma. Zbog nadiranja nemackih jedinica iz Bugarske eskadron je 10. aprila upucen prema Nisu, u sastav tamosnjih jedinica, gde bi i trebao da dobije zadatak. Istog dana eskadron na Avalskom putu ulazi u sastav Sremske divizije, i biva upucen pravcem Mladenovac - Topola. U Mladenovcu, vozila su dobila gorivo ali ne i municiju za protivtenkovsku borbu. Uvece 10. aprila eskadron se nalazio na raskrsnici puteva Mladenovac - Topola i Mladenovac - Arandjelovac, kada stize nardjenje da je eskadron direktno predpodcinjen stabu 6. Armije i da se upucuje u Topolu. Rano ujutro 11. aprila eskadron zauzima polozaje za odbranu puta Topola - Mladenovac. Dva vozila, oko 10 casova vrse izvidjanje puta Topola  - Kragujevac. Jedno vozilo ostaje u kvaru, a drugo produzuje sve do iznenadnog susreta sa Nemackom kolonom. Posle razmene vatre tanketa se povlaci prema Topoli, ali i ona ima kvar te su oba vozila morala biti napustena. O nastupanju neprijatelja nije ni izvesteno, te se u trenutku upada neprijatelja u grad vecina posade nalazila van vozila. Prilikom pokusaja ulaska u vozila, pokoseni su mitraljeskom vatrom. Po nepotpunim izvorima i svedocenjima, ipak se razvila kratkotrajna, ali i zestoka gradska borba u kojima su po svedocenjima unistena 3 nemacka oklopna vozila i jedno komandno vozilo. Nekoliko zaplenjenih Skoda Nemci su uveli u svoje naoruzanje pod oznakom PzKpfw732(j). Dalja sudbina je neizvesna.
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Tanketa Skoda SID nakon borbi u Topoli, aprilski rat
Skodine tankete nakon kratkotrajne i zestoke bitke u Topoli 11. aprila 1941.god. Fotografije sa sa Paluba foruma, zahvaljujemo se!
Tanketa Skoda su u slucaju pravilne upotrebe mogle biti efikasno PT oruzje
skoda10.jpg (41149 bytes)
Skode T32 u vojsci Kraljevine Jugoslavije
Skoda8a.JPG (13054 bytes)
Tip Skoda S-I-d prototip S-I-d serijski S-I-j prototip
posada 2 2 2
borbena masa 4.550 kg 4.800 5.800
visina 1,68 m 1,76 m 1,8 m
sirina 2,00 m 1,95 m 2,05 m
duzina 3,70 m 3,58 m 3,585 m
motor 4 cilindra, bezinski 4 cilindra, bezinski 4 cilindra, dizel
snaga motora 44,2 pri 2500 o/min 44,2 pri 2500 o/min 44,2 pri 2200 o/min
radna zapremina 3.990cm3 3.990cm3 3.770cm3
specificni pritisak 0,48kg/cm2 0,48kg/cm2 0,50kg/cm2
min / max brzina 2,8-41,2 km/h 3,2-41 km/h 2,4-31 km/h
zapremina rezervoara 90 l 115 l ?
radijus dejstva 200 km 260 km 6 sati voznje
savladjuje rov sirine 1,4 m 1,3 m 1,3 m
vert. prepreku 0,5 m 0,5 m 0,5 m
vodu dubine 0,5 m 0,5 m 0,5 m
Naoruzanje top A-3 37mm top A-3UVJ 37mm top A-9J 47mm
vert. polje dejstva od -10 do +25 stepena od -10 do +25 stepena od -10 do +25 stepena
hor.polje dejstva 15 stepena 15 stepena 15 stepena
pom. naoruzanje mitraljez Vz.26 od 7,9mm mitraljez Vz.30j od 7,9mm mitraljez Vz.30j od 7,9mm
vert. polje dejstva od -10 do +20 stepena od -10 do +20 stepena od -10 do +20 stepena
hor.polje dejstva 20 stepena 20 stepena 20 stepena
Borbeni komplet 25 granata i 2.600 metaka 42 granate i 1.000 metaka 42(?) granate i 1.000 metaka
Oklopna zastita Ceoni 20mm, bocni 10mm, pozadi 8mm, pod 5mm Ceoni 22mm, bocni 12mm, pozadi 8mm, pod 5mm Ceoni 30mm, bocni 15mm, pozadi 12mm, pod 8mm

 

Tanketa Skoda SID
Tanketa Skoda SID
Tanketa Skoda SID
Tanketa Skoda SID
Tanketa Skoda SID

Tankete Skoda, tokom upotrebe u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Fotografije sa sa Paluba foruma, zahvaljujemo se!

Videti takodje:

-Tenkisti u aprilskom ratu

-Tenkovske jedinice vojske Kraljevine Jugoslavije (1930 - 1941)

skoda11.jpg (129850 bytes)
 

U izradi ove strane koriscene su informacije i fotografije iz/sa:

  • Vesnik Vojnog muzeja "Nabvka cehoslovackog naoruzanja za potrebe KoV-a Kraljevine SHS Jugoslavije - N. Djokic, Ivan Mijatovic
  • casopis "Oruzje"
  • ''Oklopne jedinice u NOR-u'' - Manojlo Babic
  • ''Oklopna vozila - Kraljevina SHS'' - maketarski prirucnik
  • PALUBAinfo - Index
Pocetna  strana
Srpski oklop - forum