Efekat na cilju nakon dejstva devetomilitarskim topom