m84ab1-19.JPG (9435 bytes)m84ab1-20.JPG (11066 bytes)

 

m84ab1-21.JPG (14290 bytes)
Standardni set projektila, kumulativni M-88, trenutno fugasni M-86 i potkalibarni M-88, nisu poznati koji su novi projektili u borbenom kompletu. Fotografije nisu u srazmeri