m53-21.jpg (18444 bytes)
Ratna improvizacija Vojske Republike Srpske, koja je sluzila za odbranu od PO raketa