Od zaostale oklopne tehnike JNA u Sloveniji su formirana 4 oklopna bataljona
  54.okb 24.okb 74.okb 44.okb skupa
Tenk M-84 27 27     54
Tenk T-55     27 27 54
BVP M-80A 13 13 28 13 67
BRDM-2 4 1 4   9
BTR-50PK/PU 1 2 2 1 6
TNM MT-55 2   2 2 6
TZI JVBT-55A 1   3 2 6
TZI VT-55A 1 3   1 4
Praga M-53/59 6       6
ZSU-57     9 9 18

Neka oklopna vozila su posluzila za kompletiranje ostalih. Sem ovoga ostao je i manji broj tenkova T-34 i jedan T-72, koji se pocetkom rata nasao u pogonima gde je tstiran sistem za upravljanje vatrom