Na gornjim slikama je pod oznakom 2.M-84, tenk koji je nakon oštecena napušten pri napadu na Nuštar 5.oktobra 1991. Kako nije bilo tezih oštecenja dalje je korišćen u Hrvatskoj vojsci.