Uništen tenk M-84A u Đergaj šumi pored Vukovara, je 2004. pretvoren u spomenik sa donjih slika

Verovatno isti tenk sa gornje slike

 

gt-78.jpg (67366 bytes)

gt-78a.jpg (59778 bytes)
gt-78b.jpg (51875 bytes)
gt-78c.jpg (71064 bytes)
Tenk M-84 unisten tokom borbi za Vukovar, sada izlozen kao spomenik
foto: Toni Lovric www.avijacijabezgranica.com