gt-66.jpg (34108 bytes)

Srpski T-55 koji je napustila posada, rat u Bosni, okolina Bosanskog broda, lokacija Obodni kanal 1992.godina

Tokom ove borbe, nejverovatnije iništen je još jedan T-55 i jedan OT

Video snimak događaja