gt-60.JPG (22876 bytes)
Tenk T-55, koji je obezbedjivao kolonu art. orudja JNA i koja je pretrpela velike gubitke, ratna 1991. god, Istocna Slavonija

Preuzeto sa: http://www.domovinskirat.com/05_galerija/galerija.htm