gt-57.JPG (41622 bytes)
gt-57a.JPG (41912 bytes)
Napusteni TZI na Kordunu tokom operacije "Oluja", na donjoj slici vidljiva su ostecena hodnog dela

Preuzeto sa: http://www.domovinskirat.com/05_galerija/galerija.htm