gt-43.jpg (20482 bytes)

Uništen tenk T-55 koji je pripadao jedinicama HVO-a, na Humu iznad Mostara 1993.g.