gt-42.jpg (37766 bytes)
gt-42a.jpg (36357 bytes)
gt-42b.jpg (32561 bytes)
Napusteni oklopni automobil BRDM-2, okolina petrinje