gt-40.JPG (65800 bytes)
gt-40a.JPG (43536 bytes)
gt-40b.JPG (32105 bytes)
gt-40c.jpg (28849 bytes)
Unisteni tenk T-55, evidencionog broja 19742, sa natpisom na topovskoj cevi "Angells of Hells" ali cirilicnim pismom. Natpis se nalazi sa obe strane cevi. Unisten je na samoj Bosansko-Hrvatskoj granici na koti Culumak, kod Dvora tokom borbi jedinica RSK protiv snaga 5. Bihackog korpusa, leta 1994 god.