gt28.jpg (12708 bytes)
Policijski BoV M-86, pogodjen tokom sukoba na Kosovu