Samohodno oruđe 90mm M-36,

Samohodno oruđe 90mm M-36, Zapadna Slavonija, desembar 1991.g.

Preuzeto sa: http://www.domovinskirat.com/