T-55 srpskih snaga izgubljen u Ceriću 1991.g.

Preuzetu sa: >>>