Uništen tenk M-84, blizu Livna

Ostaci tenka M-84, selo Strmica, nadomak Livna. Tokom borbi u aprilu 1992. prinudno je napušten od JNA, a kako nije mogao biti izvučen minirale i uništile su ga hrvatske jedinice