Napuštena samohotka u blizini Goražda

Napuštena samohotka u blizini Goražda

Napuštena samohotka u blizini Goražda

Napuštena samohotka u blizini Goražda

Napuštena samohotka M-36 (reg broj 4884) u blizini Goražda