Improvizovani oklopni transporter TOP1 (na osnovi kamiona TAM) uništen u selu Kusonje, blizu Pakraca, septembra 1991.