Donji Bogičevci, septembar 1991. Tenk je verovatno vio iz sastava 5.korpusa iz B. Luke

Područje borbi

Preuzeto sa: http://www.forum.hr/showthread.php?t=614116&page=10