gt23.jpg (38601 bytes)

Najverovatnije ista kupola, koja je kasnije prebačena u Bondstil, američki kamp pored Uroševca