Oklopno vozilo uništeno tokom borbi 24.septembra 1991, na nepoznatoj lokaciji u Hrvatskoj