BVP M-80A je uništen tokom borbi oko Šibenika u junu 1991.