Dva tenka T-34 koje je VRS izgubila u napadu HV i HOS-a tokom operacije ''Lipanjske zore'' juna 1992 u okolini Mostara na levoj obali Neretve

Video sa mesta dogańĎaja (na 7m38s)

 

Klikni na gornju sliku za dodatne detalje

Preuzeto sa: http://www.forum.hr/showthread.php?t=614116