Tenk T-34, koji je uništen tokom borbi za selo Dragišić u zaleđu Šibenika, decembra 1991

Preuzeto sa: http://www.forum.hr/showthread.php?t=614116