Samohodno oruđe M-36 izbačeno iz stroka, tokom borbi, u mestu Lipik, (blizu Pakraca) decembar 1991.