Napušteno vozilo POLO M-83, tokom operacije ''Bljesak''