Uništen tenk M-84, mesto događaja je najverovatnije Vukovar