Tokom borbi aprila - maja 1992. u zaleđu Dubrovnika na potezu Slno - Čepikuće ostao je ovaj T-34 (br. 18008)

preuzeto sa: http://www.forum.hr/showthread.php?t=614116