Oklopni transporter M-60 uništen na prilazima Vukovaru, avgusta 1991.

Na ovom snimku na 1min53s, može se videti OT sa gornje slike