U ništen tenk M-84 u Vukovaru, Preradovićeva ulica

Iza tenka na istoj lokaciji je pogođen BoV-3

 

Preuzeto sa: http://www.forum.hr/showthread.php?t=614116