Tenk M-84A(br. 21439), koji je najverovatnije uništen 23. aprila 1992. u livanjskom polju, pored sela Rujana, PO raketom "Maljutka" Na istom mestu unisten je i OT M-60. a istom prilikom najverovatnije je oštećen i zarobljen T-55 sa slike sasvim dole. Tenk M-84 je kasnije na istom mestu pretvoren u spomenik

Istom prilikom uništen je i OT M-60, koji je kasnije pomeren sa puta (donja fotografija)

Mesto dogadjaja, za vise detalja kliknite na donju fotografiju

Zarobljen tenk T-55