Tenk M-84 verovatno unisten u okolini Knina avgusta 1995.godine

Tenk T-72(?), najverovatnije uništen u borbi kod Pakovog sela, nadomak Drniša, septembra 1991. Tenk je pripadao 9.oklopnom bataljonu, kninskog korpusa